Thursday, June 7, 2007

आता तर सगळी काळजीच मिटलीये..............

आधुनिकतेच्या वाटेवर धावत्या
आजकालच्या या माणसाकडे
पाहुन वाटतंय की
आता तर सगळी काळजीच मिटलीये..............

चंद्र-सुर्याची आता
गरज आहे कोणाला
जेव्हा ईथे वेळ स्वत:च
घड्याळ्याच्या काट्यावर चालु लागलीये.......

आईच्या दुधाचं मोल
कसं कळेल कोणाला
जेव्हा ईथे आजकालची पोरं
पावडरच्या दुधावरही वाढु लागलीयेत.......

"मर्यादेचा अर्थ काय" ?
हे कसं माहित असेल कोणाला
जेव्हा ईथे आजकालची पोरं-पोरी
प्रेमाच्या नावाखाली नको-नको ते चाळे करु लागलीयेत........

महाभारत वाचायची आता
गरजंच कशाला....
आजकालच्या प्रत्येक
घरात महाभारतातली सगळी पात्र सापडू लागलीयेत........

अजुन एक आता तरं
हनीमुनलाही जायची गरजं नाही
आजकाल "टेस्ट-ट्युब" ने
पण पोरं होऊ लागलीयेत............

आधुनिकतेच्या वाटेवर धावत्या
आजकालच्या या माणसाकडे
पाहुन वाटतंय की
आता तर सगळी काळजीच मिटलीये..............

No comments: